Uklonjeni kontejneri iz centra Gračanice

Čišćenje đubreta nakon uklanjanja kontejnera

Čišćenje đubreta nakon uklanjanja kontejnera

Iz centra Gračanice, u ulici pored zgrade poslovnog centra, juče 22. novembra u popodnevnim satima uklonjeni su kontejneri za odlaganje smeća. Radnici kompanije koja odvozi smeće u opštini Gračanica, uklonili su kontejnere i ostatak smeća, sto će u  velikoj meri olakšati život građanima u ulici Dositejevoj, jer više neće biti  pasa lutalica oko  smeća, pa će se funkcionisanje kroz ovu ulicu normalno odvijati i u kasnim večernjim satima.  Takođe, ovo će doprineti očuvanju i uređenju životne sredine, jer na slikama koje možete pogledati dole videćete  kako  je nemar i nepažnja naših  sugrađana doprinela lošoj slici koja se do juče mogla videti.

Kontejneri sa smećem su dodatno pogoršavali  život u ulici, jer se u istoj utorkom i petkom održava  stočna pijaca. Sve ovo  utiče na kvalitet  života  u toj ulici, s obzirom da u njoj ima mnogo dece koja idu u školu  i moraju  tuda da prođu.

Naša organizacija je 3. novembra započela kampanju za uklanjanje stočne pijace sa te iste lokacije na novu, koja će biti adekvatna  i uređena. U okviru kampanje smo u protekloj nedelji  obavili sastanke sa čelnicima Opštine Gračanica, na kojima smo razgovarali o uređenju ove ulice. Naš cilj u ovoj kampanji je da taj prostor bude potpuno uređen u skladu sa preporukama ljudi iz Gračanice, da bude ugledan i predstavlja naše mesto kao lepo i uređeno.

Ovom prilikom želimo da pohvalimo rad nadležnih institucija koje su odlučile da uklanjanjem kontejnera bar malo utiču na uređenje životne sredine u  toj ulici. U budžetu koji je usvojila Skupština opštine Gračanica za 2017. godinu se vidi plan Opštine da u narednoj godini izgradi uređena, stajaća mesta za kontejnere. To će pomoći lepšem izlgedu Gračanice, ali i olakšati živote ljudima zato što će kontejneri biti lako dostupni svima, a do tada su svakom domaćinstvu u Gračanici dostupne kante za sakupljanje otpada.