Sastanak sa poljoprivrednicima u Gračanici

DSC_0018U Domu kulture u Gračanici je danas GIOR organizovao sastanak sa ovdašnjim poljoprivrednicima. Ovaj sastanak je nastavak saradnje sa poljoprivrednicima i promovisanja Kluba poljoprivrednika, a forma je bila slična sastanku održanom prethodnog dana u Lapljem selu. A sastanku je prisustvovao i Direktor novoformiranog Odeljenja za poljoprivredu i šumarstvo u Opštini Gračanica, koji je predstavio dosadašnji rad i planove za podršku poljoprivrednicima.

Poljoprivrednici iz Gračanice su u diskusiji predstavili slične probleme i izazove onima koje imaju i drugi, međutim postoje i neke specifične stvari. Prisutni su izneli svoja viđenja i preporuke za određivanje lokacije stočne pijace, na čemu GIOR radi već nekoliko meseci, ali i probleme oko zelene pijace. Naime, navedeno je da se na postojećoj lokaciji pored izlaganja poljoprivrednih proizvoda, često parkiraju različita vozila, koristi se lokacija kao put, nema dovoljno prostora (tezgi) za sve prodavce i generalno prostor nije namenski uređen, kako kažu poljoprivrednici.

Druga stvar koja je navedena odnosi se na problem koji utiče na ekologiju, poljoprivredu i uređenje životne sredine, a to je nekontrolisano bacanje đubreta i otpada, sa akcentom da je taj problem delom izazvan i nepostojanjem mesta za odlaganje otpada koje građani mogu da koriste. Ova situacija utiče na poljoprivredno zemljište koje se najčešće zatprava otpadom, ali problem nastaje i kod rečnog korita koje, iako je nedavno očišćeno i prošireno, uskoro može ponovo da se smanji i “zapreti” izlivanjem i poplavom.

Na kraju, zaključak čitavog sastanka i diskusije se ogleda u nedovoljnoj informisanosti poljoprivrednika o mogućnostima koje postoje i prolaze mimo njih, kao i velikoj potrebi za rad na rešavanju tog problema.

 • DSC_0029
  DSC_0033
  DSC_0018
 • DSC_0021
  DSC_0027
  DSC_0037
 • DSC_0009
  DSC_0011
  DSC_0044