Projekat: Osposobljavanje učenika ETŠ-a za praktičnu primenu modernih tehnologija

DSC_0146

Donator: Kancelarija za pitanje  zajednica

Vrednost  projekta: 5000 €

Opšti cilj projekta da se učenicima ETŠ obezbede uslovi za stvaranje praktičnog znanja iz oblasti korišćenja solarne energije, izradom sistema sa solarnim panelima.

Objektiv 1 ovog projekta je da se obezbedi materijal i kompomnente učenicima i nastavnicima ETŠ-a za izradu osvetljenih reklamnih panoa koji koriste solarnu energiju.

Aktivnosti:

Na početku implementiranja ove aktivnosti obavićemo konsultacije sa nastavnicima iz Elektrotehničke škole. Prilikom tih konsultacija izradićemo projekat izrade reklamnih panoa, koji koriste solarnu energiju kao glavni i jedini izvor energije. Nakon izrade projekta GIOR će nabaviti sve potrebne materijale i komponente za izradu ovih solarnih sistema, kod distributera ovih sistema koji ponudi najbolje uslove. Ti reklamni panoi bi trebalo da imaju sistem za korišćenje solarne energije, i to solarni panel, bateriju, sistema za osvetljene i prateće elemente. Ceo taj sistem bi trebao biti smeštem u  metalnu konstrukciju, a one će biti smeštene i fiksirane u centru Gračanice. Praktičnu izradu ovih solarnih sistema će izvoditi učenici i nastavnici iz ETŠ-a, a GIOR će im obezbediti i angažovati nekog eksperta koji će savetovadovno biti uključen od projektovanja do izvođenja projekata. Nakon montiranja reklamnih panoa oni će biti na usluzi za društveno korisne aktivnosti na teritoriji opštine Gračanica, ponudu za korišćenje ovih reklamnih panoa će imati Opština Gračanica, Turistička Organizacija Gračanica, Dom kulture u Gračanici, GIOR i svi drugi koji iskažu potrebu za korišćenjem ovog reklamnog prostora. Održavanje ovih sistema će sprovoditi učenici i nastavnici ETŠ-a, a dok će GIOR biti zadužen za komunikaciju sa nadležnim institucijama o pitanjima bezbednosti instaliranih sistema na javnim mestima.