Održani treći i četvrti trening u programu podizanja kapaciteta lokalnih OCD

DSC_0105U periodu od 23. do 25. decembra 2016 i od 09. do 11. januara 2017 godine, održana su još dva treninga, u hotelu  Konstantin u Lapljem selu, sa temama Odnosi sa javnošću – Komunikacija sa zajednicom i izrada planova za zastupanja, kao i Strateški planovi za OCD – Godišnje planiranje.

Treninzi  su  održani  u okviru projekta „Podizanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) za očuvanje kulturnog  nasleđa i manjinskih prava“. Projekat  podržava  Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), preko programa Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing  Kosovo Together, AKT).

Ciljevi ovih treninga su upoznavanje učesnika sa pravilnom javnom komunikacijom u svim sferama društvenog života i internet društvenim mrežama, stavljen je akcenat na pravilnu upotrebu stranica i profila na internetu, kao i publikovanje rada na istim. Svi učesnici su se složili da rad i promocija trebaju biti transparentni i prilagođeni starosnim grupama kojima su namenjeni. Pravilno izražavanje, kultura  i jasno defininisana poruka, svake organizacije, u različitim pa i u kriznim situacijama su samo neke od  bitnih činjenica. Odnosi sa javnošću su jedan bitan segment svake organizacije i na tome treba raditi  temeljno, stav je trenera i učesnika nakon treninga. Prvi trening koji je održan u novoj  godini, a poslednji u ovom setu treninga bio je posvećen, strateškom planiranju. Svaka od organizacija je u tri dana imala zadatak da napravi svoj plan, ciljeve i da ih prezentuje svim učesnicima. Svaka aktivnost na treningu je bila konstruktivna, a zahvaljući  trenerima, na vrlo kreativan  način prikazano je kako treba da funkcioniše svaka organizacija i koliko je unutrašnja organizacija bitna, kao i pravilno angažovanje  u različitim poljima.

Učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo zbog teme na ovim treninzima,kao i predstojećim studijskim posetama, pa će detaljnije raditi na svojim planovima, zaključak je svih učesnika.

Na kraju  treninga, dodeljeni su sertifikati svim učesnicima, iz dvanaest organizacija, koje je podelila direktorica AKT program Ejmi V. Denkenberger (Amy W. Denkenberger).

 • DSC_0539
  DSC_0184
  DSC_0227
 • DSC_0310
  DSC_0363
  DSC_0384
 • DSC_0411
  DSC_0097
  DSC_0471
 • DSC_0465
  DSC_0428
  DSC_0449
 • DSC_0394
  DSC_0376
  DSC_0483