Danas je svetski dan mira

UN-Graphic-2016Svake godine Međunarodni dan mira se obeležava širom sveta 21. septembra. Generalna skupština UN je proglasila ovo kao dan posvećen jačanju ideala mira, kako unutar tako i među svim narodima i nacijama.

Tema ovog Dana za 2016. je “Ciljevi održivog razvoja: Izgradnja blokova za mir.”

Kako se navodi u dokumentima UN, 17 Ciljeva održivog razvoja je jednoglasno usvojeno od strane 193 države članice Ujedinjenih nacija na istorijskom samitu lidera u svetu u Njujorku u septembru 2015. Nova ambiciozna Agendi 2030 poziva zemlje da ulože napore za postizanje ovih ciljeva tokom narednih 15 godina. Ona ima za cilj da smanji siromaštvo, zaštiti planetu, i osigura prosperitet za sve.

Ciljevi održivog razvoja su sastavni deo postizanja mira u našem vremenu, kao što su međusobno zavisni i podržavaju se razvoj i mir.

“U 17 Ciljeva održivog razvoja su naša zajednička vizija čovečanstva i društvenog ugovora između svetskih lidera i naroda”, rekao je generalni sekretar UN-a Ban Ki-Mun. “Oni su lista obaveza za ljude i planetu, a plan za uspeh.”

Održivost se bavi osnovnim potrebama sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Savremeni izazovi siromaštvo, glad, smanjenje prirodnih resursa, nestašice vode, socijalne nejednakosti, degradacija životne sredine, bolesti, korupcije, rasizam i ksenofobija, između ostalog, predstavljaju izazov za mir i stvaju plodno tle za sukob. Održivi razvoj doprinosi odlučno rasipanju i otklanjanju tih uzroka sukoba i pruža osnovu za trajni mir. Mir, u međuvremenu, pojačava uslove za održivi razvoj i oslobađa resurse potrebne za razvoj i napredak društva.

Svaki od 17 ciljeva održivog razvoja je gradivni element u globalnoj arhitekturi mira. Važno da mobiliše sredstva implementacije, uključujući finansijska sredstva, razvoj i transfer tehnologije i izgradnju kapaciteta, kao i ulozi partnerstva. Svako ima udeo i svako ima doprinos.

Ovo su sve zvanični navodi UN u koje GIOR duboko veruje i poštuje ih u svom radu i strateškim planovima. Smatramo da je veoma važna izgradnja mira na Kosovu i da je održivi razvoj jedan od ključnih načina za njegovu izgradnju, u skladu sa ciljevima UN, pa zato i ime naše lokalne inicijative nosi ovaj naziv “Gračanička inicijativa za održivi razvoj”.

Ispod možete pogledati zvanični video UN o Ciljevima održivog razvoja.