Postani dopisnik 2

Promovisanje i razvoj poljoprivrede

U okviru prorgama “Promovisanje i razvoj poljoprivrede” želimo da poljoprivrednicima i onima koji te hoće da postanu predstavimo moderne pristupe i metode rada, kao i njihove rezutate. Cilj ovog programa je da poljoprivrednicima, pre svega srpske nacionalnosti, ali bez isključivanja pristupa i ostalima, predstavimo uspešne poljoprivrednike i njihove poslove, kao i da probamo da im…

img_00561

Održivi razvoj zajednice

Smatramo da je važan faktor za održivi razvoj zajednice predstavlja školovanje budućih generacija. U tu svrhu pokrenuli smo program za stvaranje boljih uslova školovanja mladih članova naše zajednice.

Logo PaulowniaKos Thumbnail

Socijalno preduzetništvo – PaulowniaKos

Program PaulowniaKos Program PaulowniaKos je prvi koji je GIOR pokrenuo. U okviru ovog programa smo formirali rasadnik za proizvodnju rasada ovog čudesnog drveta. Razlozi zbog kojih smo pokrenuli program Paulownia Kos  su dva različita problema koja su prisutna u celoj Jugoistočnoj Evropi, pa i na Kosovu. Naime, to su problemi nezaposlenosti i negativnog stava prema…